Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld tussen 250 en 350 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling, de arbodienstverlening en kosten voor re-integratie. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Wat zijn die kosten?

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten - uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling 153 euro
Kosten vervanging 146 euro
Verlies productie/dienst 43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro
Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Bereken de kosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Je kunt de rekentool aanvragen via ons contactformulier.