Wij zijn overtuigd dat de arbeidsmarkt de afgelopen decennia ingrijpend veranderd is en terugkeer naar het verleden gaat niet gebeuren. Een baan tot aan het pensioen of een werkgever, die tot in lengte van dagen/jaren voor de werknemer moet zorgen (ook als de medewerker het werk niet meer kan doen), is niet meer van deze tijd.

Nederland is het enige land in Europa, waar voorgeschreven regels en arbeidswetgeving verheven zijn tot verplichtende dwangbuis. Het gaat meer om regeltjes en procedures, dan waar het echt om zou moeten gaan, twee partijen (werknemer en werkgever) die met elkaar willen samenwerken.

Natuurlijk moet dat samenwerken en de manier waarop beiden met elkaar omgaan goed geregeld zijn, want uiteindelijk gaat het om rechten en plichten van beide partijen. Ook of misschien zelfs wel júist als de samenwerking door omstandigheden moet eindigen. Voor werkgever is dan goed werkgeverschap van belang, voor de werknemer is actief blijven op de arbeidsmarkt van groot belang. Wij zijn er van overtuigd dat werkgevers op sociale wijze afscheid van werknemers moeten kunnen nemen, maar evenzo dat werknemers in staat gesteld moeten worden hun loopbaan aansluitend te vervolgen.

Wij faciliteren dit met onze unieke dienstverlening, van werk, via De Woensdag, naar ander werk!

De Woensdag is met een kleine bezetting op het hoofdkantoor in Den Haag en met 20 plaatsingsmanagers in den lande, uitgegroeid tot het beste alternatief voor re-integratie, mediation, afkoopsommen en de leiband van het UWV.

Natuurlijk worden wij vaak ‘ingevlogen’ als het ergens mis dreigt te gaan in de relatie tussen werkgever en werknemer. De medewerker zit vaak al thuis en terugkeer in de oude functie is eigenlijk niet meer haalbaar. Dat kan zijn door fysieke of psychische belemmeringen, arbeidsconflicten, maar ook door werk dat verdwijnt, reorganisaties, bezuinigingen die komen en gaan.

Situaties die hoofdpijn bij de werkgever, maar evenzo buikpijn bij de werknemer veroorzaken. Hoe vervelend ook, het biedt ook kansen. Wij helpen graag die kansen te verzilveren.

De Woensdag; de best werkende oplossing.